FORMULARZE

Formularz uczestnictwa (po wypełnieniu prosimy przesłać pocztą elektroniczną)

Wzór streszczenia (WAŻNE!! prosimy aby nie przekraczać jednej strony)

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy