>

ORGANIZATORZY

Komitet Chemii Analitycznej PAN

PAN-logo

Akademia Górniczo-Hutnicz im. St. Staszica w Krakowie

AGH

Katedra Chemii Analitycznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

WIMiC

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy