MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Informatyki
Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

ul. Kawiory 21

Informacje o Centum Informatyki

Lokalizacja:

lokalizacja

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy