TERMINARZ

Wstępne zgłoszenie udziału w konferencji:
do 30 kwietnia 2014 r.

Streszczenia prezentacji :
do 6 maja 2014 r.

Informacja o akceptacji prezentacji i jej formy:
do 19 maja 2014 r.

Termin płatności wpisowego:
do 26 maja 2014 r.

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy