KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak (przewodniczący)

Dr hab. inż. Bogusław Baś

Dr hab. Małgorzata Jakubowska

Dr inż. Filip Ciepiela

Mgr inż. Justyna Kupis