KOSZTY UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna (wpisowe):

  • Pełne uczestnictwo - 500 zł
  • Studenci i doktoranci - 400 zł

Opłata powyższa obejmuje, w przypadku uczestników konferencji - udział w wykładach i sesji posterowej, materiały konferencyjne, biuletyn ze streszczeniami wykładów i wystąpień uczestników, przerwy kawowe, obiady 5 i 6 czerwca 2014 oraz uczestnictwo w spotkaniu towarzyskim.

Numer konta dla wpłat za konferencję:

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
(z dopiskiem nr subkonta 720 160 4145)


Właścicielem konta jest:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: 675 000 19 23


Obsługą finansową konferencji zajmuje się:
p. mgr Monika Cieślik-Wilkołek
tel. 12 617 24 50
e-mail: mcieslik@agh.edu.pl

Uwaga! Aktualny numer konta jest różny od numeru z 2013 roku.

Strona Katedry Chemii Analitycznej AGH
Strona Zespołu Elektroanalizy