Dydaktyka

Konsultacje w semestrze letnim 2022

 • Zdalnie, na platformie Teams po e-mailowym uzgodnieniu terminu,
 • lub osobiście w czwartki od 15:00 do 16:00.
 • Przyjmuję w pokoju 216, w budynku D14, ul. Gramatyka 10.
 • Po indywidualnych uzgodnieniach możliwe są spotkania także w innych terminach.
 • Jeżeli ktoś potrzebuje wpisu, to może zostawić i odebrać indeks w sekretariacie katedry, pokój 102.
 • W pilnych sprawach proszę o e-mail lub telefon do sekretariatu katedry 39-92.

Wykłady

ZIP = Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 1. Badania operacyjne, studia inżynierskie ZIP, 4 semestr.
 2. Sterowanie dyskretnymi procesami produkcyjnymi, studia inżynierskie ZIP, 6 semestr.
 3. Zaawansowane planowanie, studia magisterskie ZIP, 2 semestr.
 4. Operations Research, przedmiot obieralny UBPO.
 5. Advanced planning in operational management, przedmiot obieralny UBPO i studia magisterskie International Management.
 6. Inżynieria zarządzania (Management engineering), kierunek Inżynieria Mechatroniczna (po polsku i angielsku), WIMiR.

Wszystkie informacje dla studentów i materiały wykładowe dostępne są poprzez platformę e-learningową WZ AGH. Przed zalogowaniem proszę mailowo zapytać o hasło.

Pakiet GLPK wraz z edytorem SciTE można ściągnąć tutaj.


Prace dyplomowe

Tematy prac dyplomowych mogą obejmować zasadniczo dwie dziedziny:

 • badania operacyjne i ich wykorzystanie w zarządzaniu, a także
 • planowanie produkcji i logistyki.

Jeżeli ktoś ma swój własny temat z tych dziedzin, którym chciałby się zająć w swojej pracy dyplomowej, to po uzgodnieniu też będzie to możliwe. Jeżeli ktoś ma kontakt, pracuje lub ma praktykę w pewnej firmie, i może obserwować jakiś proces produkcyjny lub logistyczny, to prawie na pewno uda się znaleźć temat pracy, którą na tej podstawie można by napisać.

Kto nie ma swojego może wybrać z listy: tematy_PD.pdf.

Informacje o tym jak pisać prace dyplomowe można znaleźc na platformie e-learningowej WZ AGH na kursie Prace dyplomowe — dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk. Przed zalogowaniem proszę mailowo zapytać o hasło. Tymczasem polecam Porady Pracowni Prostej Polszczyzny: http://www.ppp.uni.wroc.pl/


MiAPD programowanie dynamiczne


Zaawansowane planowanie

 1. Syllabus
 2. Obszerny przegląd tematów: Hartmut Stadtler, Christoph Kilger (2008) Supply Chain Management and Advanced Planning (SpringerLink)
 3. Wprowadzenie do modelowania zadań planowani produkcji: Stefan Voß, David L. Woodruff (2006) Introduction to Computational Optimization Models for Production Planning in a Supply Chain  (SpringerLink)