Dydaktyka

Konsultacje w semestrze zimowym 2019/20

 • W semestrze letnim 2020/21 zdalnie, po uzgodnieniu e-mailowym. 
 • Przyjmuję w pokoju 216, w budynku D14, ul. Gramatyka 10.
 • Po indywidualnych uzgodnieniach możliwe są spotkania także w innych terminach.
 • Jeżeli ktoś potrzebuje wpisu, to może zostawić i odebrać indeks w sekretariacie katedry, pokój 102.
 • W pilnych sprawach proszę o e-mail lub telefon do sekretariatu katedry 39-92.

Wykłady

ZIP = Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 1. Badania operacyjne, studia inżynierskie ZIP, 4 semestr,
 2. Sterowanie procesami produkcyjnymi, studia inżynierskie ZIP, 6 semestr,
 3. Inżynieria zarządzania, studia inżynierskie Mechatronika, WIMiR,
 4. Zaawansowane planowanie, studia magisterskie ZIP, 1 semestr,
 5. Advanced planning in operational management, studia magisterskie International Management,
 6. Management engineering, studia magisterskie Mechatronika, WIMiR,

Wszystkie informacje dla studentów i materiały wykładowe dostępne są poprzez platformę e-learningową WZ AGH. Przed zalogowaniem proszę mailowo zapytać o hasło.

Pakiet GLPK wraz z edytorem SciTE można ściągnąć tutaj.


Prace dyplomowe

Tematy prac dyplomowych mogą obejmować zasadniczo dwie dziedziny:

 • badania operacyjne i ich wykorzystanie w zarządzaniu, a także
 • planowanie produkcji i logistyki.

Jeżeli ktoś ma swój własny temat z tych dziedzin, którym chciałby się zająć w swojej pracy dyplomowej, to po uzgodnieniu też będzie to możliwe. Jeżeli ktoś ma kontakt, pracuje lub ma praktykę w pewnej firmie, i może obserwować jakiś proces produkcyjny lub logistyczny, to prawie na pewno uda się znaleźć temat pracy, którą na tej podstawie można by napisać.

Kto nie ma swojego może wybrać z listy: tematy_PD.pdf.

Informacje o tym jak pisać prace dyplomowe można znaleźc na platformie e-learningowej WZ AGH na kursie Prace dyplomowe — dr hab. inż. Waldemar Kaczmarczyk. Przed zalogowaniem proszę mailowo zapytać o hasło. Tymczasem polecam Porady Pracowni Prostej Polszczyzny: http://www.ppp.uni.wroc.pl/


MiAPD programowanie dynamiczne


Zaawansowane planowanie

 1. Syllabus
 2. Obszerny przegląd tematów: Hartmut Stadtler, Christoph Kilger (2008) Supply Chain Management and Advanced Planning (SpringerLink)
 3. Wprowadzenie do modelowania zadań planowani produkcji: Stefan Voß, David L. Woodruff (2006) Introduction to Computational Optimization Models for Production Planning in a Supply Chain  (SpringerLink)