GLPK

GLPK (GNU Linear Programming Kit)

Pakiet programów do modelowania i rozwiązywania zadań Programowania Liniowego Całkowitoliczbowego, (PLC):

  • GLPK (GNU Linear Programming Kit) to biblioteka procedur napisanych w języku C. Udostępniana jest wraz z gotowym solverem glpsol.exe.  GLPK ma własny język modelowania GNU MathProg, będący podzbiorem (prostszą wersją) powszechnie znanego języka AMPL (A Mathematical Programming Language).
  • Edytor SciTE można wykorzystywać do edycji modeli opisanych w MathProg i wywoływania solvera glpsol.
  • Pliki SciTE_GLPK.ZIP oraz SciTE_GLPK.EXE zawierają w jednym katalogu zarówno edytor SciTE jak solver GLPK, wraz z pełną dokumentacją oraz slajdami wykładowymi języka MathProg. Aby zainstalować SciTE i GLPK trzeba najpierw jeden z nich gdzieś rozpakować. Normalnie jest to katalog C:\Program_Files\. Plik *.EXE rozpakuje sie sam jak się go uruchomi. Następnie do menu Windows lub na pulpicie można dodać link do pliku SciTE.exe. Gotowe!
  • W pliku pomocy, wywoływanym skrótem F1, można znaleźć informacje niezbędne do edytowania modeli i rozwiązywania zadań. Ew. problemy proszę zgłaszać na adres: waldek@agh.edu.pl
  • Pliki z przykładami wykorzystania GLPK:
    Batch uruchamiający szereg eksperymentów: GLPK_Eksperymenty.zip
    Modele powiązane hierarchicznie: GLPK_Hierarchia.zip

GLPK and SciTE with English menu: SciTE_GLPK_EN. Just download, unpack und run SciTE.exe.