dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

> Studia niestacjonarne > Elektroenergetyka przemysłowa

Organizacja zajęćMateriały pomocnicze


Literatura


[1] Kochel M., Niestępski S.: "Elektroenergetyczne sieci i urządzenia przemysłowe". Politechnika Warszawska, Warszawa 2003.
[2] Bełdowski T., Markiewicz M.: "Stacje i urządzenia elektroenergetyczne". WNT, Warszawa 1992.
[3] Strojny J., Strzałka J.: "Zbiór zadań z sieci elektrycznych". Cz. I, AGH, Kraków 2000.
[4] Strojny J., Strzałka J.: "Zbiór zadań z sieci elektrycznych". Cz. II, AGH, Kraków 2000.
[5] Strzałka J.: "Zbiór zadań z urządzeń elektroenergetycznych". AGH, Kraków 2005.
[6] Strojny J., Strzałka J.: "Projektowanie urzązeń elektroenergetycznych". AGH, Kraków 2001.
[7] Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera Elektryka, tom 1-3, WNT, 1996.