dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

Witaj!


Na stonie zamieszczone są materiały pomocne w zajęciach dydaktycznych. Z materiałów tych mogą korzystać wyłącznie studenci AGH uczestniczący w moich zajęciach.
Pytania dotyczące zajęć dydaktycznych oraz praktyk studenckich proszę zadawać poprzez e-mail lub osobiście w terminie konsultacji.

Program zajęć dydaktycznych


Sylabus AGH.

Uwaga!


Zabrania się rozpowszechniania, w tym publikowania w internecie, materiałów dydaktycznych zamieszczonych na niniejszych stronach!