dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

> Studia stacjonarne > Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze - laboratorium

Organizacja zajęć


Materiały pomocniczeLiteratura


[1] Bernas S.: "Systemy elektroenergetyczne", WNT, Warszawa 1986
[2] Bogucki A., Lawera E., Przygrodzki A., Szewc B.: "Podatność częstotliwościowa i napięciowa systemu elektroenergetycznego i jego elementów", Skrypty Uczelniane Politechniki Śląskiej nr 1116, Gliwice 1983
[3] Bolkowski St.: "Elektrotechnika", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
[4] Cegielski M.: "Sieci i systemy elektroenergetyczne", PWN, Warszawa 1979
[5] Kordus A., Królikowski Cz., Handke A., Dymel H.: "Laboratorium elektroenergetyczne", Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Poznańskiej, Poznań 1966
[6] Kremens Z., Sobierajski M.: "Analiza systemów elektroenergetycznych", WNT, Warszawa 1996
[7] Kujszczyk Sz. (red.): "Elektroenergetyczne Sieci Rozdzielcze", WNT, Warszawa 1991
[8] Kujszczyk Sz., praca zbiorowa: "Elektroenergetyczne układy przesyłowe", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997
[9] Kujszczyk Sz.: "Nowoczesne metody obliczeń elektroenergetycznych sieci rozdzielczych", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
[10] Popczyk J., Żmuda K.: "Ćwiczenia laboratoryjne z sieci elektroenergetycznych", Skrypty Uczelniane Politechniki Śląskiej, Gliwice 1981
[11] Popczyk J.: "Elektroenergetyczne Układy Przesyłowe", Skrypty Uczelniane Politechniki Śląskiej, Gliwice 1984
[12] Poradnik Inżyniera Elektryka. Tom 3; Warszawa WNT 1997
[13] praca zbiorowa: "Laboratorium systemów elektroenergetycznych", Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1986
[14] praca zbiorowa: "Praca i sterowanie systemów elektroenergetycznych - laboratorium", Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Poznańskiej, Poznań 1986
[15] praca zbiorowa: "Sieci elektroenergetyczne. Przykłady z wybranych zagadnień", Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Poznańskiej, Poznań 1985
[16] Serwin A. (red.): "Sieci i systemy elektroenergetyczne", Skrypt Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1981
[17] Strojny J., Strzałka J.: "Zbiór zadań z sieci elektrycznych", tom 1 i 2; Kraków AGH 2000