dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

> Studia stacjonarne > Wytwarzanie energii elektrycznej

Organizacja zajęć


Materiały pomocniczeLiteratura


[1] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie. Warszawa, WNT 1999
[2] Marecki J. : Podstawy przemian energetycznych. Warszawa, WNT 1995
[3] Portacha J.: Badania energetyczne układów cieplnych elektrowni i elektrociepłowni. Oficyna Wydawnicza PW 2002
[4] Lewandowski W. M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, Warszawa WNT 2002
[5] Paska J.: Wytwarzanie energii elektrycznej. Wydawnictwo PW, 2005
[6] Kujszczyk Sz.: Elektroenergetyczne układy przesyłowe, WNT, Warszawa 1997