dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

> Studia niestacjonarne > Stacje elektroenergetyczne

Organizacja zajęć


Materiały pomocnicze


Literatura


[1] Bełdowski T., Markiewicz M.: Stacje i urządzenia elektroenergetyczne. Warszawa, WNT 1992.
[2] Kahl T.: Sieci elektroenergetyczne. Warszawa, WNT 1984.
[3] Strojny J., Strzałka J.: Zbiór zadań z sieci elektrycznych. Cz. I, AGH, Kraków 2000.
[4] Strojny J., Strzałka J.: Zbiór zadań z sieci elektrycznych. Cz. II, AGH, Kraków 2000.
[5] Strzałka J.: Zbiór zadań z urządzeń elektroenergetycznych. AGH, Kraków 2005.
[6] Strojny J., Strzałka J.: Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych. AGH, Kraków 2001.
[7] Praca zbiorowa: Poradnik Inżyniera Elektryka, tom 1-3, WNT, 1996.