dr inż. Wojciech Bąchorek

Strona domowa

> Studia stacjonarne > Stacje elektroenergetyczne

Organizacja zajęć


Materiały pomocniczeLiteratura


[1] Bernas S.: "Systemy elektroenergetyczne", WNT, Warszawa 1986
[2] Bełdowski T., Markiewicz H.: "Stacje i urządzenia elektroenergetyczne". WNT, Warszawa 1998.
[3] Nartowski Z.: "Stacje elektroenergetyczne 110-750 kV". WNT, Warszawa 1984.
[4] Hoppel W., Marciniak R.: "Uziemienia w sieciach elektroenergetycznych", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
[5] Dołęga W.: "Stacje elektroenergetyczne", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007
[6] Cegielski M.: "Sieci i systemy elektroenergetyczne", PWN, Warszawa 1979
[7] Kujszczyk Sz. (red.): "Elektroenergetyczne Sieci Rozdzielcze", WNT, Warszawa 1991
[8] Kujszczyk Sz., praca zbiorowa: "Elektroenergetyczne układy przesyłowe", Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1997
[9] Poradnik Inżyniera Elektryka. Tom 3; Warszawa WNT 1997
[10] Siwik A., Ptasiński L., Głowacki J.: „Elementy i zespoły elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej", Skrypt AGH SU 1574, Kraków 1999