Techniki multimedialne w promocji i informacji turystycznej - program przedmiotu


Tomasz BartuśProgram wykładów

 • Podstawowe pojęcia związane z multimediami (przestrzenie barw, grafika wektorowa, grafika rastrowa, formaty graficzne, rozdzielczość itp.).
 • Podstawowe pojęcia z teorii fotografii i filmu, w tym: ekspozycja, głębia ostrości, czułość ISO. ziarno, szum, kompozycja, tryby pomiaru światła, kompensacja ekspozycji, balans bieli, histogram w fotografii, filtry fotograficzne, filtr polaryzacyjny, filtry naturalne szare, format RAW.
 • Podstawowe techniki fotograficzne w fotografii krajobrazowej i pejzarzowej, technika HDR, tworzenie panoram.
 • Archiwizacja oraz obróbka zdjęć w aplikacji Adobe Lightroom.
 • Metody obróbki grafiki wektorowej (rysowanie, skalowanie obiektów, inne operacje na obiektach.
 • Obsługa aplikacji Corel Draw.
 • Metody nieliniowej obróbki filmów.
 • Obsługa aplikacji Sony Vegas Studio lub Movie Studio.

Program cwiczeń

 • Metody obróbki grafiki rastrowej (przekształcanie i korekta obrazu, modele kolorów, tworzenie maski, itp.).
 • Obróbka zdjęć w plikacji Adobe Lightroom.
 • Metody obróbki grafiki wektorowej (rysowanie, skalowanie obiektów, inne operacje na obiektach).
 • Obsługa aplikacji Corel Draw.
 • Projekt czasopisma.
 • Metody nieliniowej obróbki filmów.
 • Obsługa aplikacji Sony Vegas Studio lub Movie Studio.
 • Projekt filmu.
 
 

Tematy

Wstęp
Przestrzeń barw
Formaty graficzne
Ekspozycja, głębia ostrości
Czułość ISO, ziarno, szumy
Kompozycja
Tryby pomiaru światła
Kompensacja ekspozycji
Fotografia krajobrazowa
Fotografia pejzarzowa
Balans bieli
Histogram w fotografii
Filtr polaryzacyjny
Filtry ND
Format RAW
Tworzenie panoram
Technika HDR

Materiały

Adobe Lightroom
 
przykladowe pliki raw
obróbka
dokument pdf
Corel Draw
 
projekt czasopisma
dokument pdf
digitalizacja rastrów
dokument pdf
Sony Vegas Pro
 
Informacje wstępne
dokument pdf
Wybrane techniki edycyjne
dokument pdf