KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. inż. Robert Piech, prof. AGH (przewodniczący)

Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

Dr hab. Małgorzata Jakubowska, prof. AGH

Dr hab. inż. Beata Paczosa-Bator, prof. AGH

Dr inż. Łukasz Górski

Webmaster: Łukasz Górski