TERMINARZ

Zgłoszenie udziału i przesyłanie abstraktów:
do 16 października 2020 r.

Informacja o akceptacji prezentacji i jej formy:
do 23 października 2020 r.

Webmaster: Łukasz Górski