KONTAKT

Dr hab. inż. Robert Piech, prof. AGH (tel. 12 617 25 25)
Prof. dr hab. inż. Bogusław Baś (tel. 12 617 25 29)
Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Chemii Analitycznej
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. 12 617 24 73

Adres poczty elektronicznej: elektroanaliza@agh.edu.pl

Webmaster: Łukasz Górski