TEMATYKA KONFERENCJI

W każdym dniu (czwartek i piątek) konferencji mogą zostać wygłoszone wykłady plenarne, jako przeglądowe (30 minut). Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac w formie komunikatów ustnych (przewidywany czas - 15 min, w tym krótka dyskusja), referatów (przewidywany czas - 20 minut) oraz posterów.

Jednostronicowe streszczenia, przygotowane wg. wzoru dostępnego do pobrania podczas rejestracji, zaakceptowanych komunikatów i posterów zostaną zamieszczone w materiałach konferencyjnych.

Webmaster: Łukasz Górski