KOMISJE DOKTORSKIE - DOCTORAL DISSERTATION COMMITTEES

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Temat pracy Promotor Uczelnia, Wydział Rok obrony
10. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Elżbieta Pociask Ocena nowych metod leczenia chorób naczyń wieńcowych serca przy wykorzystaniu dostępnych modalności obrazowania.
prof. dr hab. Piotr Augustyniak AGH, Wydział EAIiIB 2010-09-12
9. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Agnieszka Świerkosz
prof. dr hab. Piotr Augustyniak AGH, Wydział EAIiIB 2018
8. Członek Komisji Doktorskiej mgr Krystian Jobczyk
dr hab. Maroua Bouzid, prof. Univ. of Caen and prof. Antonii Ligęza AGH, Wydział EAIiIB 2017
7. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Krzysztof Skorupski Analiza wpływu wybranych parametrów układu światłowodowych struktur periodycznych na charakterystyki spektralne wytwarzanych siatek Bragga w oparciu o zdefiniowane wskaźniki jakościowe
prof. dr hab. inż. Piotr Kisała AGH, Wydział EAIiIB 2017
6. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Magdalena Igras-Cybulska
Analysis of non-linguistic content of speech signals
prof. dr hab. inż. Mariusz Ziółko AGH, Wydział EAIiIB 2017
5. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Paweł Pławiak Automatyczne diagnozowanie dysfunkcji mięśnia sercowego na podstawie analizy sygnału elektrokardiograficznego (EKG) przy wykorzystaniu systemu ewolucyjno-neuronowego
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz AGH, Wydział EAIiIB 2016
4. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Justyna Włodarczyk
prof. dr hab. inż. Zbisław Tabor AGH, Wydział EAIiIB 2016
3. Członek Komisji Doktorskiej - Recenzent mgr inż. Mirosława Długosz System wspomagania decyzji fizjoterapeutów w ocenie postawy ciała ludzkiego na podstawie analizy taśm anatomicznych
prof. dr hab. inż. Ryszatd Tadeusiewicz AGH, Wydział EAIiIB 2016
2. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Mateusz Wójcik
prof. dr hab. inż. Andrzej Bielecki AGH, Wydział EAIiIB 2016
1. Członek Komisji Doktorskiej mgr inż. Przemysław Bereziński Entropy-Based Network Anomaly Detection. prof. dr hab. inż. Marcin Szpyrka AGH, Wydział EAIiIB 2015