PUBLIKACJE I ARTYKUŁY NAUKOWE:

 • [Rozmiar: 11195 bajtów]
 • [Rozmiar: 11195 bajtów]
 • [Rozmiar: 11195 bajtów]

Nauka - to ciągłe przekraczanie barier, znoszenie ograniczeń i droga w nieznane, nieodkryte i fascynujące...


PUBLIKACJE I INDEKSY NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT (Zaktualizowano 12.12.2020):

Number Of Publications Of Adrian Horzyk Over Last Years (129 kB)

WSPÓŁAUTORZY PUBLIKACJI (Zaktualizowano 12.12.2020):

Collaborators And Coauthors Of Papers Of Adrian Horzyk (345 kB)

ARTYKUŁY I PUBLIKACJE NAUKOWE:

Większość z poniższych publikacji (zgodnie z ograniczeniami publikowania) jest dostępna na moim koncie ResearchGate.

W TRAKCIE RECENZJI

 1. M. Kowalik, J. A. Starzyk, A. Horzyk, Motivated agent with semantic memory, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, status: w trakcie recenzji od sierpnia 2020.

2020

 1. J. A. Starzyk, M. Jaszuk, Ł. Maciura, A. Horzyk, Concurrent Associative Memories with Synaptic Delays, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, DOI 10.1109/TNNLS.2020.3041048, Accepted and Preview Dec. 2020, pp. 1 - 12, Open Access, IF.
 2. A. Horzyk, D. Bulanda, J. A. Starzyk, ASA-graphs for Efficient Data Representation and Processing, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science (AMCS), Vol. 30, No. 4, 2020, pp. 717 - 731, DOI 10.34768/amcs-2020-0053, IF.
 3. A. Horzyk and E. Ergün, YOLOv3 Precision Improvement by the Weighted Centers of Confidence Selection, 2020 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Glasgow, United Kingdom, 2020, IEEE, Xplore, pp. 1-8, doi: 10.1109/IJCNN48605.2020.9206848 - prezentacja - film.
 4. J. A. Starzyk, Ł. Maciura, A. Horzyk, Associative Memories with Synaptic Delays, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Vol. 31, Issue 1, Jan. 2020, pp. 331 - 344, DOI: 10.1109/TNNLS.2019.2921143 (TNNLS-2018-P-9188), IF.
 5. D. Bulanda, J.A. Starzyk, and A. Horzyk, FlexPoints: Efficient Algorithm for Detection of ECG Characteristic Points, XIV International Conference on Artificial Intelligence for Healthcare, ISAIH 2020, Paris, France, Dec, 2020 (Nagroda za najlepszą prezentację)

2019

 1. Basawaraj, J. A. Starzyk, A. Horzyk, Episodic Memory in Minicolumn Associative Knowledge Graphs, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Vol. 30, Issue 11, Nov. 2019, pp. 3505-3516, DOI: 10.1109/TNNLS.2019.2927106 (TNNLS-2018-P-9932), IF = 8.793.
 2. A. Horzyk, K. Gołdon, and J.A. Starzyk, Temporal Coding of Neural Stimuli, In: 28th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2019), Springer-Verlag, LNCS 11731, pp. 607-621, 2019, DOI: 10.1007/978-3-030-30493-5_56
 3. A. Horzyk and J.A. Starzyk, Associative Data Model in Search for Nearest Neighbors and Similar Patterns, In: 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2019), IEEE Xplore, pp. 932-939, 2019. - prezentacja
 4. J.A. Starzyk, R. Niemiec, and A. Horzyk, Feature significance in wide neural networks, In: 2019 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2019), IEEE Xplore, pp. 908-915, 2019. - prezentacja
 5. A. Horzyk, A. Czajkowska, Associative Pattern Matching and Inference Using Associative Graph Data Structures, In: Proc. of 18-th Int. Conf. ICAISC 2019, Rutkowski, L., Scherer, R., Korytkowski, M., Pedrycz, W., Tadeusiewicz, R., Zurada, J.M. (Eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing, Springer-Verlag, LNAI 10509, pp. 371-383, 2019, DOI 10.1007/978-3-030-20915-5_34 - poster.
 6. A. Horzyk, Associative Representation and Processing of Databases Using DASNG and AVB+trees for Efficient Data Access, In: Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management, Eds.: Ana Fred, David Aveiro, Jan Dietz, Kecheng Liu, Ana Carolina Salgado, Jorge Bernardino and Joaquim Filipe, ISBN: 978-3-030-15639-8, Springer Verlag, pp. 242-267, 2019, DOI 978-3-030-15640-4_13.

2018

 1. A. Horzyk and J.A. Starzyk, Associative Fine-Tuning of Biologically Inspired Active Neuro-Associative Knowledge Graphs, In: 2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2018), IEEE Xplore, pp. 2068-2075, 2018. presentation
 2. P. Orzechowski, A. Horzyk, J.A. Starzyk, and Jason H. Moore, Retrieving Impressions from Semantic Memory Modeled with Associative Pulsing Neural Networks, In: 2018 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI 2018), IEEE Xplore, pp. 2060-2067, 2018. presentation
 3. A. Horzyk and K. Gołdon, Associative Graph Data Structures Used for Acceleration of K Nearest Neighbor Classifiers, In: 27th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN 2018), Springer-Verlag, LNCS 11139, pp. 648-658, 2018. DOI: 10.1007/978-3-030-01418-6_64 - presentation
 4. A. Horzyk, Associative Graph Data Structures with an Efficient Access via AVB+trees, In: 2018 11th International Conference on Human System Interaction (HSI), 2018, IEEE Xplore, pp. 169 - 175, DOI: 10.1109/HSI.2018.8430973 - presentation
 5. A. Horzyk and J.A. Starzyk, Multi-Class and Multi-Label Classification Using Associative Pulsing Neural Networks, In: 2018 IEEE World Congress on Computational Intelligence (WCCI 2018), 2018 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2018), IEEE Xplore, pp. 427-434, 2018. - presentation
 6. M. Janowski, A. Horzyk, Supervised Neural Network Learning with an Environment Adapted Supervision Based on Motivation Learning Factors, In: Proc. of 17-th Int. Conf. ICAISC 2018, Rutkowski, L., Scherer, R., Korytkowski, M., Pedrycz, W., Tadeusiewicz, R., Zurada, J.M. (Eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing, Springer-Verlag, LNAI 10841, pp. 76-87, 2018.
 7. P. Papież, A. Horzyk, Motivated Reinforcement Learning Using Self-Developed Knowledge in Autonomous Cognitive Agent, In: Proc. of 17-th Int. Conf. ICAISC 2018, Rutkowski, L., Scherer, R., Korytkowski, M., Pedrycz, W., Tadeusiewicz, R., Zurada, J.M. (Eds.), Artificial Intelligence and Soft Computing, Springer-Verlag, LNAI 10841, pp. 170-182, 2018
 8. M. Gadamer, A. Horzyk, Biologically Inspired Linguistic Habit Graph Networks Used For Text Correction, Proc. of 20-ty Conf. PCBBE 2017, In: Recent Developments and Achievements in Biocybernetics and Biomedical Engineering, Springer-Verlag, LNAI, pp. 304-314, 2018, DOI: 978-3-319-66905-2_27.

2017

 1. A. Horzyk, J. A. Starzyk, J. Graham, Integration of Semantic and Episodic Memories, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, Vol. 28, Issue 12, Dec. 2017, pp. 3084 - 3095, DOI: 10.1109/TNNLS.2017.2728203, IF = 7.982.
 2. A. Horzyk, Neurons Can Sort Data Efficiently, In: Rutkowski L., Korytkowski M., Scherer R., Tadeusiewicz R., Zadeh L., Zurada J. (eds), Artificial Intelligence and Soft Computing, Proc. of ICAISC 2017, Springer-Verlag, LNCS, Vol. 10245, pp. 64-74, 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-59063-9_6 - ICAISC BEST PAPER AWARD 2017 sponsorowaną przez wydawnictwo Springer - plakat.
 3. A. Horzyk, Deep Associative Semantic Neural Graphs for Knowledge Representation and Fast Data Exploration, Proc. of KEOD 2017, SCITEPRESS Digital Library, 2017, pp. 67-79. - prezentacja, DOI: 10.5220/0006504100670079
 4. A. Horzyk and J.A. Starzyk, Fast Neural Network Adaptation with Associative Pulsing Neurons, IEEE Xplore, In: 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, pp. 339-346, 2017, DOI: 10.1109/SSCI.2017.8285369. - prezentacja, animacja Iris-4, animacja Iris-12
 5. Basawaraj, Janusz A. Starzyk and A. Horzyk, Lumped Mini-Column Associative Knowledge Graphs, IEEE Xplore, In: 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, pp. 347-354, 2017, DOI: 10.1109/SSCI.2017.8285413. - prezentacja, animacja

2016

 1. J. A. Starzyk, J. Graham, A. Horzyk, Trust in Motivated Learning Agents, IEEE Xplore, In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Greece, Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Curran Associates, Inc. 57 Morehouse Lane Red Hook, NY 12571 USA, 2016, ISBN 978-1-5090-4239-5, pp. 1-8, DOI: 10.1109/SSCI.2016.7850027.
 2. A. Horzyk, J. A. Starzyk and Basawaraj, Emergent creativity in declarative memories, IEEE Xplore, In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence, Greece, Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Curran Associates, Inc. 57 Morehouse Lane Red Hook, NY 12571 USA, 2016, ISBN 978-1-5090-4239-5, pp. 1-8, DOI: 10.1109/SSCI.2016.7850029.
 3. A. Horzyk, Human-Like Knowledge Engineering, Generalization and Creativity in Artificial Neural Associative Systems, Springer-Verlag, AISC 11156, ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-19089-1, ISBN 978-3-319-19090-7 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-19090-7, Springer, Switzerland, 2016, pp. 39-51. DOI: 10.1007%2F978-3-319-19090-7_4

2015

 1. Horzyk, A., Contextual generalizing of robot control step sequences using associative neural graphs - referat na zaproszenie w trakcie BIT's International Congress WCR 2015 w Shenyang, China, and the 14-th China International Equipment Manufacturing Exposition, 2015-08-30 - 2015-09-02 - prezentacja
 2. Horzyk, A., Innovative Types and Abilities of Neural Networks Based on Associative Mechanisms and a New Associative Model of Neurons - referat na zaproszenie na międzynarodowej konferencji ICAISC 2015, Springer-Verlag, LNAI 9119, 2015, pp. 26-38, DOI 10.1007/978-3-319-19324-3_3 - prezentacja

2014

 1. Tadeusiewicz, R., Horzyk, A., Man-Machine Interaction Improvement by Means of Automatic Human Personality Identification, Springer-Verlag, LNCS 8838, 2014, pp. 278-289.
 2. Horzyk, A., How Does Generalization and Creativity Come into Being in Neural Associative Systems and How Does It Form Human-Like Knowledge?, Elsevier, Neurocomputing, Volume 144, 2014, pp. 238-257, DOI: 10.1016/j.neucom.2014.04.046, IF = 1,634.

ROZPRAWA HABILITACYJNA:

Horzyk, A.,Sztuczne systemy skojarzeniowe i asocjacyjna sztuczna inteligencja, Kraków 12.06.2014.

PRZED HABILITACJĄ:


2013

 1. Horzyk, A., How Does Human-Like Knowledge Come into Being in Artificial Associative Systems, Proc. of the 8-th International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems, ISBN 978-83-912831-8-9, Krakow, Poland, 2013, 189-200. - prezentacja
 2. Tadeusiewicz, R., Horzyk, A., Man-Machine Interaction Improvement by Means of Automatic Human Personality Identification, Gerhard Goos, Juris Hartmanis, and Jan van Leeuwen (Eds.), Springer-Verlag, LNCS 8104, 2013, pp. 10. - referat plenarny
 3. Horzyk, A., Sztuczne systemy skojarzeniowe i asocjacyjna sztuczna inteligencja, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa, 2013, monografia habilitacyjna, 280 stron.
 4. Tadeusiewicz, R., Rutkowski, L., Szaleniec M., Horzyk, A., Strzelecki M. (eds.): Dodatek – Kompendium sieci neuronowych, Inżynieria biomedyczna. Podstawy i zastosowania. Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, pod red. Tadeusiewicz, R., Korbicz, J., Rutkowski, L., Duch, W., Tom. 9, EXIT, Warszawa, 2013, s. 669-670, 673-676, 689-690, 721-724.
 5. Horzyk, A., Gadamer, M., Associative Text Representation and Correction, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 7894, 2013, pp. 76-87. - prezentacja

2012

 1. Gadamer, M., Horzyk, A., Text analysis and correction using specialized linguistic habit graphs LHG, Image Processing and Communication, Vol. 17, No. 4, Bydgoszcz, 2012, pp. 245-250
 2. Horzyk, A., Negocjacje. Sprawdzone strategie, poradnik z serii Samo Sedno, ISBN 978-83-7788-168-2, Edgard, Warszawa, 2012 - sprawdź dostępność
 3. Horzyk, A., Information Freedom and Associative Artificial Intelligence, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, LNAI 7267, ISBN 978-3-642-29346-7, 2012, pp. 81-89

2011

 1. Horzyk, A., Dudek-Dyduch, E., Efficiency of artificial intelligence models due to data association and availability, PAR, 2011, pp. 158-164
 2. Horzyk, A., W oczekiwaniu na sztuczną inteligencję, Software Developer's Journal, ISSN 1734-3917, Vol. 4, 2011, pp. 10-17

2009

 1. Horzyk, A., Self-Optimizing Neural Network 3, L. Franco, D. Elizondo, J.M. Jerez (eds.), Constructive Neural Networks, Springer, Series: Studies in Computational Intelligence, ISBN 978-3-642-04511-0, Vol. 258, 2009, pp. 83-101 - aplikacja umożliwiająca porównanie SONN-3 z innymi metodami.
 2. Horzyk, A., Tadeusiewicz R.: Cechy osobowości użytkownika w systemach sztucznej inteligencji. Ich automatyczne rozpoznawanie, rozumienie i reagowanie na wynikające z nich potrzeby, Rozdział w pracy zbiorowej Grzech A., Juszczyszyn K., Kwaśnicka H., Nogoc Thanh Nguyen (red.): Inżyniera wiedzy i systemy ekspertowe. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Proc. of IWSE 2009 - REFERAT PLENARNY, Warszawa 2009, pp. 3-18. - prezentacja
 3. Horzyk, A., Magierski S., Miklaszewski G., An Intelligent Internet Shop-Assistant Recognizing a Customer Personality for Improving Man-Machine Interactions, Kłopotek M.A. at all (eds.), Proc. of IIS 2009, EXIT, ISBN 978-83-60434-59-8, 2009, pp. 13-26 - presentation.
 4. Dudek-Dyduch, E., Tadeusiewicz, R., Horzyk, A., Neural Network Adaptation Process Effectiveness Dependent of Constant Training Data Availability, Elsevier, Neurocomputing 72, 2009, pp. 3138-3149, IF = 1,440.
 5. Horzyk, A., Tadeusiewicz, R., A Psycholinguistic Model of Man-Machine Interactions Based on Needs of Human Personality, Man-Machine Interactions, K.A. Cyran (eds.), Proc. of ICMMI 2009, Springer, Advances in Intelligent and Soft Computing 59, 2009, pp. 55-67 - presentation.
 6. Horzyk, A., Automatic Discriminative Lossy Binary Conversion of Redundant Real Training Data Inputs for Simplifying Input Data Space and Data Representation, M. Kolehmainen et al. (eds.), Proc. of ICANNGA 2009, Springer-Verlag, LNCS 5495, 2009, pp. 1-10.
 7. Gadamer, M. Horzyk, A., Automatyczna kontekstowa korekta tekstów z wykorzystaniem grafu LHG, Computer Science AGH, Vol. 10, Kraków, 2010, pp. 39-57

2008

 1. Horzyk, A., Self Optimizing Neural Networks SONN-3 for Classification Tasks, E. Corchado, A. Abraham, W. Pedrycz (eds.), Proc. of HAIS 2008, LNAI 5271, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008, pp. 229-236.
 2. Horzyk, A., Introduction to Constructive and Optimization Aspects of SONN-3, V. Kurkova, R. Neruda, J. Koutnik (eds.), Proc. of ICANN 2008, LNCS 5164, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008, pp. 763-772.
 3. Dudek-Dyduch, E., Horzyk, A., The Influence of Training Data Availability Time on Effectiveness of ANN Adaptation Process, L. Rutkowski, R. Tadeusiewicz, L.A.Zadeh, J.M.Żurada (eds.), Proc. of ICAISC 2008, LNAI 5097, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2008, pp. 28-39.

2006

 1. Horzyk, A., Innovative Prediction Technology for Automatic Speech Recognition, EXIT, Warszawa 2005, pp. 251-258.

2005

 1. Horzyk, A., A New Extension of Self-Optimizing Neural Networks for Topology Optimization, W. Duch et al. (eds.), ICANN 2005, LNCS 3696, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005, pp. 415-420, IF = 0,402.
 2. Horzyk, A., Unsupervised Clustering using Self-Optimizing Neural Networks, H. Kwaśnicka, M. Paprzycki (eds.), IEEE Computer Society Press, Washington-Brussels-Tokyo, 2005, pp. 118-123.
 3. Horzyk, A., Dudek-Dyduch E., Effectiveness of Artificial Neural Networks Adaptation According to Time Period of Training Data Acquisition, H. Kwaśnicka, M. Paprzycki (eds.), IEEE Computer Society Press, Washington-Brussels-Tokyo, 2005, pp. 130-135.
 4. Horzyk, A., Podobieństwa Samo Optymalizujących Sieci Neuronowych do biologicznych sieci neuronowych, Irena Roterman-Konieczna (eds.), Proc of Ogólnopolskiej konf. Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych, ISBN 83-7188-834-1, Kraków, 2005, pp. 67.
 5. Horzyk, A., Tadeusiewicz R., Comparison of Plasticity of Self-Optimizing Neural Networks and Natural Neural Networks, Mira, J. and Alvarez J.R. (eds.), LNCS 3561, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005, pp. 156-165, IF = 0,402.
 6. Horzyk, A., Interval Basis Neural Networks, Adaptive and Natural Computing Algorithms, Ribeiro, B., Albrecht, R.F., Dobnikar, A., Pearson, D.W., Steele, N.C. (eds.), Springer Wien New York, 2005, pp. 50-53.
 7. Horzyk, A., Interval Basis Neural Networks as a New Classification Tool, Proc. of Int. Conf. Artificial Intelligence and Applications, ACTA Press, Anaheim Calgary Zurich, 2005, pp. 871-876.

2004

 1. Horzyk, A., Automatyczna redukcja wymiaru danych wejściowych dla problemów klasyfikacji, Automatyka, tom 8, zeszyt 3, Uczelniane Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2004, pp. 487- 496.
 2. Horzyk, A., Samo-Optymalizujące Sieci Neuronowe jako nowe narzędzie obliczeniowe w biomedycynie, Materiały Konferencyjne SIIB, preTEXt, ISBN 83-919051-5-2, Kraków, 2004.
 3. Mendyk A., Horzyk, A., Jachowicz R., Polak S., Poszukiwanie nowych Układów Mikroemulsyjnych za pomocą ontogenicznych sieci neuronowych, Materiały Konferencyjne SIIB, preTEXt, ISBN 83-919051-5-2, Kraków, 2004.
 4. Polak S., Horzyk, A., Mendyk A., Skowron A., Brandys J., Perspektywy wykorzystania sieci SONN w farmacji na przykładzie modelowania czasu przeżycia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc w stadium IIIB i IV, Materiały Konferencyjne SIIB, preTEXt, ISBN 83-919051-5-2, Kraków, 2004.
 5. Horzyk, A., Tadeusiewicz R., Self-Optimizing Neural Networks, Advances in Neural Networks – ISNN 2004, Proc. Of International Symposium on Neural Networks, Dalian, China, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2004, pp. 150-155, IF = 0,513.

2003

 1. Horzyk, A., Introduction to Self-Optimizing Neural Networks for Classification Tasks, Proc. of Int. Conf. Advanced Computer Systems, INFORMA, Szczecin 2003, pp. 127-136.
 2. Horzyk, A., Efektywna klasyfikacja w oparciu o nowy rodzaj ontogenicznych sieci neuronowych. Biuletyn informacyjny Sekcji Informatyki Sekcji Metod Komputerowych w Nauce Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, nr 19, Gliwice, 2003, pp. 50-51.
 3. Horzyk, A., Fast Analytic Optimization of Multilayer Neural Networks Architecture for Classification Tasks. Knowledge Engineering and Experts Systems, Bubnicki Z., Grzech A. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003, pp. 466-473.
 4. Dudek-Dyduch E., Horzyk, A., Analytical Synthesis of Neural Networks for Selected Classes of Problems. Knowledge Engineering and Experts Systems, Bubnicki Z., Grzech A. (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2003, pp. 194-206.
 5. Horzyk, A., New Ontogenic Neural Network Classificator Based on Probabilistic Reasoning, Advances in Soft Computing. Neural Networks and Soft Computing, Rutkowski L., Kacprzyk J. (red.), Heidelberg, Physica Verlag, Springer-Verlag Company, 2003, 188-193.

2002

 1. Horzyk, A., ‘New Efficient Ontogenic Neural Networks for Classification Tasks’. Advanced Computer Systems, Sołdek J., Drobiazgiewicz L. (red.), Szczecin, INFORMA, 2002, 295-302.

ROZPRAWA DOKTORSKA:

Horzyk, A., Nowe metody uczenia sieci neuronowych bez sprzężeń zwrotnych, praca doktorska, Kraków 26.10.2001.

PRZED DOKTORATEM:


2001

 1. Horzyk, A., New Method of Guided Compromises for Learning Artificial Neural Networks, Proeedings of the IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, ACTA Press, Calagary, Canada, 2001.
 2. Horzyk, A., Fast Automatic Configuration of Artificial Neural Networks Used for Binary Patterns Recognition, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Vol. 21, Num. 1, PWN, Warszawa, 2001.

1999

 1. Horzyk, A., A Neural Network Used for the Color Conversion from RGB to CMY, Prace informatyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zeszyt 9, Kraków, 1999.

1998

 1. Horzyk, A., A Hybrid Neural Network Used for the Color Conversion from RGB to CMY and a New Method for Choosing a Learning Set, Image Processing & Communications, Vol. 4, Num. 1-2, ATR Bydgoszcz, 1998.