PRACE DOKTORSKIE - PHD DISSERTATIONS


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA NAWET DO 6000 PLN NETTO W TRAKCIE STUDIÓW DOKTORANCKICH NA AGH ORAZ WZIĘCIA UDZIAŁU W CIEKAWYCH PROJEKTACH NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI BADAWCZYMI:

MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH W DYNAMICZNYCH ZESPOŁACH BADAWCZYCH WE WSPÓŁPRACY Z:

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA GRANTÓW EUROPEJSKICH:

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt, gdyż możliwość zdobycia stypendiów i innych przywilejów uzależniona jest od posiadania statusu doktoranta AGH, a swoją aplikację na studia doktoranckie można złożyć najpóźniej na początku września po wcześniejszych uzgodnieniach zakresu i tematyki pracy doktorskiej.


OBECNIE REALIZOWANE PRACE DOKTORSKIE - CURRENTLY IMPLEMENTED PHD THESES
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Lista publikacji w BG AGH Planowany termin obrony
1. lek. med. Daniel Bulanda
(IB i INF)
Zastosowanie nowych asocjacyjnych modeli i metod sztucznej inteligencji do automatycznej analizy i klasyfikacji obrazów medycznych, sygnałów EKG oraz badania jednostek chorobowych.
Application of new associative models and methods of artificial intelligence for automatic analysis and classification of medical images, ECG signals and examination of disorders.
lista publikacji 2022-2024
2. dr inż. Marcin Kowalik
(INF i IB)
Zastosowanie innowacyjnych metod uczenia maszynowego, w tym uczenia asocjacyjnego i motywowanego, do tworzenia inteligentnych, kognitywnych, samouczących się agentów.
The use of innovative machine learning methods, including associative and motivated learning, to create intelligent, cognitive, self-learning agents.
lista publikacji 2023-2025
3. mgr inż. Dawid Bydłosz
(INF)
Implementacja i zastosowanie innowacyjnych metod asocjacyjnego uczenia maszynowego do tworzenia inteligentnych agentów.
Implementation and application of innovative methods of associative machine learning to create intelligent agents.
2022-2023
4. wolny wakat od roku 2020
(BiIB lub INF)
(w trakcie ustalania tematu) 2025-2026
5. wolny wakat od roku 2020
(BiIB lub INF)
(w trakcie ustalania tematu) 2025-2026


ZAKOŃCZONE I OBRONIONE PRACE DOKTORSKIE - FINISHED AND DEFENDED PHD DISSERTATIONS
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Lista publikacji Recenzenci Rok obrony
1. mgr inż. Marcin Gadamer
Semi-automatyczna kontekstowa analiza i korekta tekstów z wykorzystaniem specjalistycznych grafów lingwistycznych.
Semi-automatic contextual text analysis and correction using specialized linguistic graphs
lista publikacji dr hab. Marcin Woźniak, prof. PŚ
dr hab. Rafał Scherer, prof. PCz
2020-01-28