RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH - REVIEWS OF DOCTORAL DISSERTATIONS

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Temat pracy Promotor Uczelnia, Wydział Rok obrony
1. Recenzent Mirosława M. Długosz System wspomagania decyzji fizjoterapeutów w ocenie postawy ciała ludzkiego na podstawie analizy taśm anatomicznych.
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz AGH, Wydział EAIiIB 2016