CONSULTATIONS

  • [Rozmiar: 11195 bajtów]
  • [Rozmiar: 11195 bajtów]
  • [Rozmiar: 11195 bajtów]
Mind flash and creativity
Office: Poland, 30-059 Cracow, Mickiewicza Av. 30, C2/410, phone: +48128884659, fax: +48128884659
My availability: Tuesdays 14:10 - 14:55 Consultations by e-mail or on-line using Skype, Zoom, MS Teams, Hangouts after scheduling and arranging them by e-mail.
zaproszeniedokonsultacji (48 kB)