KOMISJE HABILITACYJNE - HABILITATION DISSERTATION COMMITTEES

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Temat rozprawy Uczelnia, Wydział Rok zakończenia przewodu
2. Członek Komisji Habilitacyjnej dr inż. Joanna Jaworek-Korjakowska Metodologia przetwarzania, analizowania i klasyfikacji obrazów zmian melanocytowych z wykorzystaniem algorytmiki i uczenia maszynowego.
AGH, Wydział EAIiIB, Inżynieria Biomedyczna 2019
1. Sekretarz Komisji Habilitacyjnej dr inż. Piotr Szymczyk Badanie możliwości i własności sieci neuronowych
AGH, Wydział EAIiIB 2017