RECENZJE PRAC MAGISTERSKICH - REVIEWS OF MASTER'S DISSERTATIONS

Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Promotor Rok obrony
15. Marek Wawrzos (INF, EAIiIB) Badanie dynamiki populacji agentów autonomicznych w zmiennym środowisku w zależności od postaci praw ewolucji. prof. dr hab. Andrzej Bielecki 2017
14. Marcin Rudnicki (INF, EAIiIB) Implementacja rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji na platformę iOS. dr inż. Mirosław Gajer 2017
13. Michał Niemiec (INF, EAIiIB) System rozpoznawania i identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów w aplikacji na system Android. dr inż. Mirosław Gajer 2017
12. Agnieszka Kowal (INF, EAIiIB) Analiza danych w poszukiwaniu zmian cen produktów na portalach aukcyjnych. dr inż. Mirosław Gajer 2017
11. Anna Witek (INF, EAIiIB) Własności rozmytej sieci Hamminga. prof. dr hab. Andrzej Bielecki 2017
10. Tomasz Gajda (INF, EAIiIB) Symulacja ruchu pieszych z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu Social Force. dr hab. inż. Jarosław Wąs 2017
x. Imię Nazwisko () Tytuł pracy. Opiekun pracy 2016
x. Imię Nazwisko () Tytuł pracy. Opiekun pracy 2015
x. Imię Nazwisko () Tytuł pracy. Opiekun pracy 2014
9. Mateusz Ślażyński (INF, EAIiIB) Analiza możliwości użycia wirtualnych środowisk uruchomieniowych dla programowania w logice dr hab. inż. Jan Nalepa 2013
8. Mateusz Baran (INF, EAIiIB) Wybrane metody uczenia maszynowego w systemach opartych na logice atrybutowej (Machine learning in attribute logic based systems) prof. dr hab. inż. Antoni Ligęza 2013
7. Antoni Piechnik (INF) Zastosowanie algorytmów macierzowych do kojarzenia użytkowników sieci społecznościowych dr inż. Michał Korzycki 2011
6. Alicja Magdalena Miniak (Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki) Implementacja sieci neuronowych typu SONN do działania na wartosciach ciagłych dr Piotr Fulmański i mgr Arkadiusz Popa 2009
5. Michał Krzywucki (INF) Badanie podobieństwa Workflows dr inż. Stanisław Polak 2009
4. Mateusz Ludwin (INF) Metoda zachowania dynamiki obrazu HDRI i jej zastosowania dr inż. Witold Alda 2008
3. Marcin Zioło (EiT) System do zdalnego wspomagania nauki fleksji języka polskiego dr inż. Piotr Pisarek 2008
2. Katarzyna Zaus (GGiOŚ, Geofizyka) Doskonalenie metodyki wyznaczania przepuszczalności skał na podstawie profilowań geofizyki otworowej z wykorzystaniem sieci neuronowych prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna 2004
1. Bartłomiej Szumierz (GGiOŚ, Geofizyka) Wyznaczanie przepuszczalności skał zbiornikowych na podstawie wyników profilowań geofizyki otworowej z wykorzystaniem sieci neuronowych prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna 2003