PRACE DOKTORSKIE - PHD DISSERTATIONS


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA NAWET DO 6000 PLN NETTO W TRAKCIE STUDIÓW DOKTORANCKICH NA AGH ORAZ WZIĘCIA UDZIAŁU W CIEKAWYCH PROJEKTACH NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI BADAWCZYMI:

MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH W DYNAMICZNYCH ZESPOŁACH BADAWCZYCH WE WSPÓŁPRACY Z:

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA GRANTÓW EUROPEJSKICH:

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt, gdyż możliwość zdobycia stypendiów i innych przywilejów uzależniona jest od posiadania statusu doktoranta AGH, a swoją aplikację na studia doktoranckie można złożyć najpóźniej na początku września po wcześniejszych uzgodnieniach zakresu i tematyki pracy doktorskiej.


OBECNIE REALIZOWANE PRACE DOKTORSKIE - CURRENTLY IMPLEMENTED PHD THESES
Lp. Imię
i nazwisko
Temat pracy Lista publikacji
w BG AGH
Rozpoczał od
i planowany termin obrony
1. lek. med. Daniel Bulanda
(Dyscyplina podstawowa IB
dodatkowa INF)
Zastosowanie nowych asocjacyjnych modeli i metod sztucznej inteligencji do automatycznej analizy i klasyfikacji obrazów medycznych, sygnałów EKG oraz badania jednostek chorobowych.
Application of new associative models and methods of artificial intelligence for automatic analysis and classification of medical images, ECG signals and examination of disorders.
lista publikacji od 2018
2022-2024
2. mgr inż. Maciej Wójcik
(Dyscyplina podstawowa INF
dodatkowa IB)
Wykorzystanie automatycznie rozbudowujących się struktur asocjacyjnych na bazie algorytmów asocjacyjnych do poprawy efektywności systemów uczenia maszynowego oraz dalszego rozwoju metod sztucznej inteligencji
The use of automatically expanding associative structures based on associative algorithms to improve the effectiveness of machine learning systems and the further development of artificial intelligence methods
od 2021
2025-2026
3. wolny wakat od roku 2023
(Dyscyplina IB lub INF)
(temat do ustalania/wybrania) 2027-2028
4. wolny wakat od roku 2024
(Dyscyplina IB lub INF)
(temat do ustalania/wybrania) 2028-2029


ZAKOŃCZONE I OBRONIONE PRACE DOKTORSKIE - FINISHED AND DEFENDED PHD DISSERTATIONS
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Lista publikacji Recenzenci Data obrony
1. mgr inż. Marcin Gadamer
(Dyscyplina: AiR)
Semi-automatyczna kontekstowa analiza i korekta tekstów z wykorzystaniem specjalistycznych grafów lingwistycznych.
Semi-automatic contextual text analysis and correction using specialized linguistic graphs
lista publikacji dr hab. Marcin Woźniak, prof. PŚ
dr hab. Rafał Scherer, prof. PCz
2020-01-28