PRACE DOKTORSKIE - PHD DISSERTATIONS


MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA NAWET DO 6000 PLN NETTO W TRAKCIE STUDIÓW DOKTORANCKICH NA AGH ORAZ WZIĘCIA UDZIAŁU W CIEKAWYCH PROJEKTACH NAUKOWYCH I WSPÓŁPRACY Z KRAJOWYMI I ZAGRANICZNYMI OŚRODKAMI BADAWCZYMI:

MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA PRAC BADAWCZYCH W DYNAMICZNYCH ZESPOŁACH BADAWCZYCH WE WSPÓŁPRACY Z:

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA GRANTÓW EUROPEJSKICH:

MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA PRESTIŻOWYCH STYPENDIÓW:

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt, gdyż możliwość zdobycia stypendiów i innych przywilejów uzależniona jest od posiadania statusu doktoranta AGH, a swoją aplikację na studia doktoranckie można złożyć najpóźniej na początku września po wcześniejszych uzgodnieniach zakresu i tematyki pracy doktorskiej.


OBECNIE REALIZOWANE PRACE DOKTORSKIE - CURRENTLY IMPLEMENTED PHD THESES
Lp. Imię
i nazwisko
Temat pracy Lista publikacji
w BG AGH
Rozpoczał od
i planowany termin obrony
1. lek. med. Daniel Bulanda
(Dyscyplina podstawowa IB
dodatkowa INF)
Zastosowanie nowych asocjacyjnych modeli i metod sztucznej inteligencji do automatycznej analizy i klasyfikacji obrazów medycznych, sygnałów EKG oraz badania jednostek chorobowych
Application of new associative models and methods of artificial intelligence for automatic analysis and classification of medical images, ECG signals and examination of disorders
lista publikacji od 2018
2022-2024
2. Adam Szreter
(Dyscyplina główna IB, uzupełniająca ITT)
Rozwój inteligentnych, skojarzeniowych, neuronowych metod wnioskowania i budowa skojarzeniowych modeli wiedzy oraz ich wykorzystanie w badaniach biochemii mózgu i neurofarmakologii
Development of intelligent, associative, neural inference methods and construction of associative models of knowledge and their use in brain biochemistry and neuropharmacology research
2027
3. Damian Płóciennik
(Dyscyplina ITT) ARTIQ
Rozwój i adaptacja inteligentnych, skojarzeniowych, neuronowych metod i modeli do wykrywania anomalii i wzorców oraz kontroli jakości danych pozyskiwanych w eksperymentach ALICE w CERN
Development and adaptation of intelligent, associative, neural methods and models for detecting anomalies and patterns as well as quality control of data obtained in ALICE experiments at CERN
2027
3. wolny wakat od roku 2024-10
(Dyscyplina IB lub INF)
(temat do ustalania/wybrania) 2028


ZAKOŃCZONE I OBRONIONE PRACE DOKTORSKIE - FINISHED AND DEFENDED PHD DISSERTATIONS
Lp. Imię i nazwisko Temat pracy Lista publikacji Recenzenci Data obrony
1. mgr inż. Marcin Gadamer
(Dyscyplina: AiR)
Semi-automatyczna kontekstowa analiza i korekta tekstów z wykorzystaniem specjalistycznych grafów lingwistycznych.
Semi-automatic contextual text analysis and correction using specialized linguistic graphs
lista publikacji dr hab. Marcin Woźniak, prof. PŚ
dr hab. Rafał Scherer, prof. PCz
2020-01-28