RECENZJE ROZPRAW DOKTORSKICH - REVIEWS OF DOCTORAL DISSERTATIONS

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Temat pracy Promotor Uczelnia, Wydział Rok obrony
2. Recenzent mgr inż. Paweł Tarnowski Metody rozpoznawania emocji na potrzeby informatyki afektywnej
prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny 2020
1. Recenzent mgr inż. Mirosława M. Długosz System wspomagania decyzji fizjoterapeutów w ocenie postawy ciała ludzkiego na podstawie analizy taśm anatomicznych.
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz AGH, Wydział EAIiIB 2016