WYKŁADY

SEMINARIUM

BIOCYBERNETYKA

Ten kurs przeznaczony jest dla studentów studiów doktoranckich i obejmuje część wykładową (15h) oraz część seminaryjną (15h).

Celem przedmiotu jest przekazanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu biocybernetyki, sztucznej inteligencji (AI - artificial intelligence) oraz inteligencji obliczeniowej (CI - computational intelligence) oraz innych tematów pokrewnych. Biocybernetyka zrodziła się z obserwacji działania istot żywych oraz z modelowania procesów, jakie odgrywają się w przyrodzie. Potencjał biocybernetyki leży więc w otaczającym nas świecie. Biocybernetyka to nauka o cybernetycznym modelowaniu procesów biologicznych i jako dział cybernetyki zajmuje się procesami informacyjnymi zachodzącymi w organizmach żywych, w szczególności w mózgu - naczelnym organie biocybernetycznym organizmów żywych. Biocybernetyka ma na celu wyjaśnienie, opisanie i modelowanie cybernetycznych procesów zachodzących w organizmach żywych, a w szczególności w ludzkim mózgu. Może więc stać się pomostem pomiędzy inteligencją ludzką i inteligencją sztuczną, czyli modelem biocybernetycznych procesów zachodzących u istot żywych. Biocybernetyka łączy ze sobą sposób działania organizmów żywych z działaniem systemów cybernetycznych. Systemy cybernetyczne w czasach dzisiejszych usprawniają nasze życie w różnych obszarach, dając nam większe możliwości poznawcze oraz poszerzając nasze zmysły. Biocybernetyka zajmuje się interfejsami człowiek-komputer oraz modelowaniem mechanizmów obliczeniowych z tym związanych, aby ta interakcja mogła być łatwiejsza i przyjemniejsza. Biocybernetyka obejmuje więc szeroki obszar nauk technicznych: od informatyki, matematyki, fizyki, biochemii, neurologii, neurobiologii, przez psychologię, socjologię aż po obszary kognitywistyki i filozofii. Biocybernetyka to również nauka po poznaniu sposobu działania organizmów żywych oraz asymilacji tych mechanizmów do współdziałania z systemami cybernetycznymi. Wielkim protoplastą i założycielem biocybernetyki w Polsce jest bez wątpienia biocybernetyk prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, którego dorobek naukowy od wielu dziesięcioleci poświęcony jest tej tematyce.

Celem praktycznym seminaryjnej części tych zajęć jest opracowanie przez studentów studiów doktoranckich własnych modeli biocybernetycznych lub inteligencji obliczeniowej do rozwiązania wybranych zagadnień naukowych, następnie przygotowanie prezentacji oraz referatu (najlepiej od razu w języku angielskim) w postaci publikacji naukowej. Przedmiot ten więc aktywnie wspomaga studentów pierwszego roku studiów doktoranckich do aktywności naukowej i publikacyjnej, bardzo istotnej z punktu widzenia przygotowania do otwarcia ich przewodów doktorskich oraz prowadzenia dalszych prac badawczych pod opieką ich opiekunów naukowych, zachęcając ich do współpracy i wymiany doświadczeń naukowych.

Mind flash and creativity rtad-biocybernetyk (227 kB)

Polski Biocybernetyk prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz


Tajemnice kognitywnego działania
skojarzeniowych sieci neuronowych
można odkrywać dzięki monografii:

     

Bibliografia i literatura:

Ciekawe hiperłącza i dodatkowe materiały: