WYKŁADY

PROJEKTY

PROJEKT ZESPOŁOWY I NARZĘDZIA PRACY GRUPOWEJ

Praca grupowa oraz wspólne tworzenie projektów obecnie decydują o możliwości realizacji dużych projektów informatycznych jak również o czynnikach ekonomicznych umożliwiających ich realizację. Warto zapoznać się ze współczesnymi metodologiami tworzenia oprogramowania oraz realizacji projektów grupowych.