An Intelligent Internet Shop-Assistant Recognizing a Customer Personality for Improving Man-Machine Interactions

Autorzy/Authors: Adrian Horzyk, Stanisław Magierski, Grzegorz Miklaszewski

Wydawnictwo/Publisher: Proc. of IIS 2009, EXIT, ISBN 978-83-60434-59-8, 2009, pp. 13-26

Redaktorzy/Editors: Kłopotek M.A. at all

Streszczenie:

Zmiany w handlu internetowym zachodzą bardzo szybko. Sklepy internetowe są coraz sprawniejsze w rozpoznawaniu potrzeb swoich klientów. Głównym obszarem badań są preferencje klientów, które mogą być oparte na historii zakuów. Istnieje jeszcze drugi obszar badań - potrzeby klientów (w szczególności potrzeby charakteru), które nie są dotąd dobrze zarządzane ani wykorzystywane. W tym artykule spróbowano odpowiedzieć na to wyzwanie. W tym celu skonstruowano sklep internetowy z chatbotem, który pełni rolę asystenta sklepowego podobnego do ekspedienta tradycyjnego sklepu. Chatbot prowadzi konwersację z klientem poprzez zaimplementowany moduł komunikacji w języku naturalnym. W trakcie konwersacji chatbot próbuje rozpoznać preferencje klientów oraz przeanalizować potrzeby ich charakteru na podstawie używanych słów, zwrotów, konstrukcji zdaniowych oraz fleksji. W tym artykule opartym na rozpoznawaniu charakteru opisano, jak chatbot dostosowuje swoje działania, prezentację produktów i frazy stosowane w trakcie konwersacji.

Abstract:

Turnover in Internet commerce is growing rapidly. Internet shops are increasingly better in recognizing needs of their customers. The main area of interest is a customer preferences, which can be predictably based on purchase history. There is also a second area of customer needs, which are not managed so far, this is a customer personality and needs coming from it. This paper is an attempt to respond to this challenge. For that purpose, a sample internet shop was created with an implemented chatbot a shop-assistant that plays a role similar to the real shop-assistant in a traditional shop. It carries a trade conversation with customer through an implemented natural language processing unit. In a conversation, it tries to figure out desirable product preferences of customers and it analyzes customers words, phrases and sentence constructions to automatically indicate a personality of customers. This paper, based on recognized personality, describes how chatbot can adjust its model of actions in following fields: the appearance of product presentation and choice of phrases used in a conversation.

Prezentacja:

Presentation of the paper results.

Punktacja: 4/7