DYPLOMANCI I PRACE DYPLOMOWE

Zasady dyplomowania w trybie zdalnym (on-line)

Najlepsze prace inżynierskie będzie można rozszerzyć do prac magisterskich!


"Praca dyplomowa kończy pewien etap procesu kształcenia się i jest świadectwem zdobytej wiedzy, doświadczenia i umiejętności.

Praca dyplomowa może być jednak czymś więcej - może być wspaniałą przygodą intelektualną a zarazem furtką w przyszłość zawodową otwierającą nowe fascynujące możliwości w życiu. Żeby jednak mogło tak być, trzeba jej poświęcić wiele czasu i serca... Wbrew ambicjom, dużemu zapałowi i chęci może się okazać, że w przeciągu 5. roku studiów nie będziemy w stanie w pełni osiągnąć tego celu i osiągnąć pełną satysfakcję z wykonanego dzieła. Z tego też powodu zachęcam studentów 4. roku studiów do podjęcia tematów prac dyplomowych i badań, celem przygotowania ciekawych, pełnych pasji rozwiązań, techniki przyszłości i wyjątkowo dobrych prac dyplomowych.

Jeśli masz zamiar, czas i ochotę możesz już teraz rozpocząć przygotowywanie swojej pracy dyplomowej i być może - kto wie - zainicjować swoje przyszłe zajęcie i fascynujący zawód..."

Najlepsze prace dyplomowe mogą być wysyłane do różnych konkursów, celem uzyskania nagród pieniężnych i wyróżnień:

Adrian Horzyk