A Psycholinguistic Model of Man-Machine Interactions Based on Needs of Human Personality

Autorzy/Authors: Adrian Horzyk, Ryszard Tadeusiewicz

Wydawnictwo/Publisher: Man-Machine Interactions, Proc. of ICMMI 2009, Springer, Advances in Intelligent and Soft Computing 59, 2009, pp. 55-67

Redaktorzy/Editor: K.A. Cyran

Streszczenie:

Tworząc systemy sztucznej inteligencji zwraca się uwagę na logikę i adekwatność uzyskiwanych odpowiedzi. Inteligencja jest jednak związana nie tylko z umiejętnością rozpoznawania i przetwarzania pytań oraz szukania logicznych i adekwatnych odpowiedzi na nie. Jedną z najważniejszych cech inteligencji jest umiejętność rozpoznawania potrzeb innych osobników oraz właściwa reakcja na nie, gdyż wtedy właśnie drugi człowiek czuje się zrozumiany i odczuwa, iż rozmawia z innym inteligentnym człowiekiem, który przez zrozumienie jego potrzeb staje mu się bliższy. Artykuł ten przedstawia pewną specyficzną typologię osobowości oraz charakterystyczne grupy zachowań ludzkich, które umożliwiają zautomatyzować proces rozpoznawania potrzeb osobowości na podstawie lingwistycznej analizy słów, zwrotów, fleksji oraz konstrukcji zdaniowych, automatycznie i właściwie na nie reagować tak, żeby człowiek prowadzący rozmowę z komputerem odczuwał zrozumienie i satysfakcję z takiej rozmowy na poziomie swojej osobowości i charakteru.

Abstract:

Fast development of internet services together with a need to automate maintains of internet services in order to reduce expenses force to use some artificial intelligence solutions that are able to interact between a man and a machine. Such interactions can be carried out using internet chatbots that are able to communicate with a human in natural language supplemented with voice synthesizers. A main drawback of today systems is that they do not recognize nor understand and weakly react to human needs. A conversation will satisfy a human if some implemented algorithms will be able to passively recognize and classify human needs and adjust a conversation and reactions to these needs. This paper describes a new personality model that can be successfully used by chatbots to achieve this goal. The presented personality model figures out words, phrases and sentence constructions that can be recognized in a conversation, describes personality needs and suitable intelligent reactions to these needs in order to provide a human with satisfaction.

Prezentacja:

presentation of the paper

Punktacja: 0/0