WYKŁADY

ĆWICZENIA

BAZY DANYCH I METODY REPREZENTACJI WIEDZY

Mind flash and creativity

Ten kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy chcieliby zdobyć podstawy z zakresu projektowania i tworzenia baz danych. W trakcie kursu przedstawione są najważniejsze zagadnienia dotyczące przygotowania i zbierania danych oraz optymalizacji ich reprezentacji w relacyjnych bazach danych. Poruszane są również zagadnienia dotyczące poprawnej i nienadmiarowej ich reprezentacji, która umożliwia utrzymanie spójności i poprawności danych. Ważnym aspektem jest również transakcyjność, dzięki której uzyskujemy gwarancję zakończenia wykonywania danej operacji bądź jej wycofanie. Omówione będą też nierelacyjne bazy danych i inne modele przechowywania danych. W trakcie wykładów poruszone będą również bardziej zaawansowane metody reprezentacji danych i wiedzy w systemach informatycznych, umożliwiające bardziej intuicyjny i efektywny dostęp do danych oraz ich przetwarzanie, łączenie, grupowanie i kojarzenie...

Bibliografia i literatura:

Ciekawe hiperłącza i dodatkowe materiały: