WYKŁADY

WYZWANIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - INFORMATION SOCIETY CHALLENGES

W trakcie wykładów omawiane są różne istotne zagadnienia i wyzwania ściśle związane ze współczesnym rozwojem informatyki oraz możliwościami i zagrożeniami jakie ze sobą niesie. Ze względu na coraz większe możliwości współczesnych komputerów i wszechobecną cyfryzacją, jak również łączenie sprzętu za pośrednictwem sieci, stoimy wobec wielu zagrożeń związanych z nieautoryzowanym dostępem do sieci i danych, efektywnością i inteligencją przetwarzania dużych ilości danych, problemami reprezentacji wiedzy oraz wielu innych...

Wykład oraz ćwiczenia prowadzone są przez kilku wykładowców przedstawiających różne obszary w/w zagadnień.

WYKŁAD (28 godz.) + ĆWICZENIA LABORATORYJNE (28 godz.)

Literatura uzupełniająca: