OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I WYNIKI BADAWCZE

 • [Rozmiar: 11195 bajtów]
 • [Rozmiar: 11195 bajtów]
 • [Rozmiar: 11195 bajtów]
2020-03-04-adrianhorzykkomitetbiib-pan (147 kB) 2020-01-adrianhorzyk-axon-angielski-poziomc1-certyfikat (800 kB)

 1. ASSOCIATIVE BRAIN INSPIRED MODELS:

  AS-NEURONS (ASSOCIATIVE MODEL OF NEURONS) - nowy model neuronów rozwijający idee neuronów sztucznych i impulsowych.

  ASONN - Associative Self-Optimizing Neural Networks - asocjacyjny samooptymalizujące się sieci neuronowe dla zadań klasyfikacji

  AGDS - Associative Graph Data Structures - asocjacyjne grafowe struktury danych

  ASSORT - Associatively Sorting Algorithm - sortowanie asocjacyjne

  AANG - Active Associative Neural Graphs - aktywne asocjacyjne grafy neuronowe

  ANAKG - Artificial Neural Associative Knowledge Graphs - sztuczne neurnowe asocjacyjne grafy wiedzy

  AAS - Artificial Associative Systems - sztuczne systemy skojarzeniowe

 2. OTHER MODELS:

  SONN - samooptymalizujące się sieci neuronowe dla zadań klasyfikacji

  10X10 - psychologiczny model charakteru oraz systematyka typów charakteru