TEMATYKA BADAWCZA I ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • [Rozmiar: 11195 bajtów]
  • [Rozmiar: 11195 bajtów]
  • [Rozmiar: 11195 bajtów]

UPRAWIANE DYSCYPLINY, KIERUNKI i SPECIALIZACJE NAUKOWE:


AKTUALNIE PROWADZONE PROJEKTY BADAWCZE w ramach badań własnych i statutowych:

  1. Modelowanie neuronów (as-neuron), receptorów, pól sensorycznych, układów nerwowych (associative systems), procesów kojarzenia, skojarzeń, wiedzy, mechanizmów poznawczych, inteligencji...
  2. Tworzenie algorytmów automatycznej konwersji relacyjnych baz danych na postać aktywnych asocjacyjnych grafów wiedzy (ANAKG) oraz sztucznych systemów skojarzeniowych (AAS)
  3. Tworzenie asocjacyjnych mechanizmów eksploracji danych (associative data mining)
  4. Tworzenie asocjacyjnych mechanizmów semi-automatycznej kontekstowej korekty tekstów na podstawie wiedzy lingwistycznej formowanej w neuronowych sztucznych systemach skojarzeniowych.
  5. Konstrukcja inteligentnych chatbotów wykorzystujących asocjacyjną wiedzę, mechanizmy skojarzeniowe, sztuczne skojarzenia oraz sztuczne systemy skojarzeniowe.
  6. Modelowanie i rozumienie języka naturalnego (HLU - Human Language Understanding) poprzez jego reprezentację za pomocą sztucznych systemów skojarzeniowych (AAS - Artificial Asociative Systems) i tworzenie metod sztucznej inteligencji bazujących na wiedzy formowanej w sposób skojarzeniowy na podobieństwo ludzkiego mózgu (AAKBI - Artificial Associative Knowledge-Based Intelligence).

Studenci zainteresowani w/w tematyką mogą zgłaszać się na konsultacje lub e-mailowo w celu dołączenia się do prowadzonych badań w tym zakresie oraz uzgodnienia możliwych tematów prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Istnieje możliwość podjęcia ciekawych prac dyplomowych lub prac doktorskich z zakresu w/w tematyki badawczej.

ANAKG - Active Neural Associative Knowledge Graphs

ZAKRES PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH: