WYKŁADY

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I KRYPTOLOGIA

Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych obecnie stanowi duże wyzwanie dla informatyków, gdyż ciągle rosnąca ilość aplikacji, funkcjonalności oraz sposobów dostępu do sieci oraz do urządzeń naraża je na ataki, mogące prowadzić do wielu szkód. Rozwój metod kryptograficznych i kryptologicznych pozwolił rozwinąć odpowiednio mocne na współczesne czasy algorytmy szyfrujące, które mogą skutecznie chronić dane i systemy przy zachowaniu pewnych zasad dotyczących bezpieczeństwa systemów. Istotnym elementem jest również czynnik ludzki, gdyż człowiek może zostać oszukany, okłamany, zmanipulowany tak, iż np. ujawni klucz do najlepiej zaszyfrowanych wiadomości lub popełni pewien błąd, który pozwoli na dostęp do danych lub systemów.