Programowanie Obiektowe (Geoinformacja)

Wykłady

Egzamin

 • I termin (04.02.2020) Wyniki
 • II termin (10.02.2020) Wyniki
 • III termin (17.02.2020)

Omówienie

Wektor obiektów GPS powinien mieć postać (na przykład)

class GPSVect{
 GPS*start;
 GPS*end;
 int capacity;
public:
 GPSVect(int size){
   start = new GPS[size];
   capacity = size;
   end=start;
 }
 // itd
}

Lista obiektów GPS powinien mieć postać (na przykład)

class GPSListElement{
public:
  GPS data;
  GPSListElement*next;
};
 
class GPSList{
 GPSListElement*start;
 GPSListElement*end;
public:
 GPSList(){
   start = end=0;
 }
 void add(double lat,double lon){
   GPSListElement*ptr = new GPSListElement();
   ptr->data=new GPS(lat,lon); // o ile taki kmmonstruktor jest zdefiniowany
   // dodaj do listy jak na wyukladzie 6 lub 7
 }
 // itd
}
geoinf_programowanie_obiektowe.txt · Last modified: 2020/02/17 12:10 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0