Programowanie imperatywne

Wykłady odbywają się we wtorki o 18:30 na platformie MS Teams.

Link do zespołu: Otwórz

Kod do zespołu: przekazany starostom

Preprocesor: obecnie jego rola ogranicza się głównie do włączania plików, definiowania stałych i wykorzystania dyrektyw kompilacji warunkowej. Makra zostały wyparte przez szablony C++, ale warto się z nimi zapoznać, aby umieć odczytać cudzy kod.

Program make jest tradycyjnym narzędziem sterującym przebiegiem budowy oprogramowania implementowanego w językach C/C++. Jednak obecnie prawdopodobnie bardziej przydatne będzie zapoznanie się z CMake lub krótkim opisem CMake dla użytkowników CLion. Program CMake (i większość IDE) generują makefile automatycznie.

programowanie_imperatywne.txt · Last modified: 2024/03/25 11:01 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0