Systemy Czasu Rzeczywistego

Organizacja zajęć

Zajęcia laboratoryjne obejmują dwie części:

Przykładowe realizacje

Tematy i rejestracja

Zakres dokumentacji

  1. Opis ogólny (krótki) ew. rysunek poglądowy.
  2. Główne komponenty (może być zilustrowane diagramem komponentów systemu) lub wyliczenie z informacjami, jakie dany komponent pełni zadania
  3. Opis realizacji przypadku(ów) użycia. Realizacja przypadku użycia różni się się od specyfikacji, że nie pokazuje wyłącznie dialogu aktor-system, ale także działania wewnątrz systemu.
  4. Model formalny (sieci Petriego)
  5. Dodatkowo: diagram klas, sekwencji do ilustracji wybranych elementów
scr/systemy_czasu_rzeczywistego.txt · Last modified: 2014/06/08 14:49 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0