Programowanie obiektowe

:!: Terminy egzaminów ...więcej informacji

 • I termin: 03.02.2020 (poniedziałek) 16:30-18:30 B1-H24
 • II termin: 10.02.2020 (poniedziałek) - 14:00-16:00 C2 224
 • III termin: 13.02.2020 (czwartek) - 14:00-16:00 C2 429

:!: Zaliczenia ćwiczeń - kolokwium dodatkowe

Planowane na 4.02.2020 godzina 14.00 C1 511A

Tekst wykładów

Laboratoria

Kolokwia i sprawdziany

Repozytoria git

Dla każdego uczestnika zajęć zostało założone repozytorium git. Lista loginów i repozytoriów jest dostępna jako plik PDF. Lista jest zabezpieczone hasłem (takim, jak do wykładów).

Hasła do repozytoriów zostaną podane podczas zajęć.

Proszę o nabycie pewnej sprawności technicznej przy korzystaniu z repozytorium,​ ponieważ będziecie Państwo przekazywali kod:

 • podczas ​kartkówek​ (10-15 min na napisanie jednej funkcji uzupełniającej realizowane wcześniej zadania)
 • kolokwium

Jeśli przesyłanie plików nie zadziała - konieczne będzie przepisywanie kodu na kartkę ​ :-(

Inicjalizacja lokalnego repozytorium i połączenie z repozytorium zdalnym

Wykonaj następujące kroki w oknie terminala:

 1. przejdź do katalogu programowania obiektowego (katalog nadrzędny ponad Lab1, Lab2,…) - użyj komendy ​cd <​programowanie-obiektowe>
 2. ​git init ​ (zainicjuje repozytorium w bieżącym katalogu) ​
 3. ​git add *​ (doda pliki i foldery znajdujące w w bieżącym katalogu i podkatalogach)
 4. ​git commit -m “​jakiś komunikat z krótkim opisem dodanych plików”​ (pliki zostaną umieszczone w lokalnym repozytorium,​ czyli trafią w skompresowanej postaci do podkatalogu .git ​
 5. ​git remote add origin <​nazwa-twojego-repozytorium>
 6. ​git push origin master​ (Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła; w zależności od konfiguracji może być ono zapamiętane lokalnie. Następnie pliki powinny być przekazane na serwer.)

Przekazywanie plików

Od tego czasu będziesz mógł przekazywać pliki do repozytorium wykonując trzy polecenia:

 1. ​git add *
 2. ​git commit -m “​komunikat”
 3. ​git push origin master

Alternatywnie,​ można przekazywać pliki z poziomu IntelliJ (lub Netbeans) za pomocą opcji VCS (Team) → Commit changes. Być może trzeba będzie potwierdzić,​ że katalog nadrzędny <​programowanie-obiektowe>​ jest objęty kontrolą wersji (komunikat VCS root detected​).

Tworzenie kopii lokalnej repozytorium

Aby pobrać pliki z repozytorium na lokalny komputer (np. domowy) użyj komendy
​git clone <​nazwa-twojego-repozytorium>​ [opcjonalnie:​katalog]

Pobieranie plików ze zdalnego repozytorium

Po zalogowaniu się na komputerze w laboratorium użyj komendy: ​git pull origin master,​ aby uaktualnić lokalne pliki (pobrać zmiany z repozytorium). To samo można wykonać z poziomu IDE: VCS (Team) → Remote → Pull

Problemy ?

Egzaminy

Uprzejmie informuję, że do egzaminu można podejść bez uzyskania zaliczenia z ćwiczeń

 • Po pierwsze nie jestem w stanie efektywnie sprawdzić, czy ktoś ma zaliczenie, zwłaszcza przy kapryśnym funkcjonowaniu wirtualnego dziekanatu
 • Po drugie, i tak pozytywna ocena końcowa może być wystawiona pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i egzaminu ​

Zasady

 • Egzamin organizowany jest w formie testu jednokrotnego wyboru (ale są pytania typu: Które stwierdzenie jest nieprawdziwe…​)
 • Do wyboru jest jedna z czterech odpowiedzi.
 • Wartość oczekiwana testu wynosi 0. Stąd:
  • Za poprawną odpowiedź przydzielany jest 1 pkt
  • Za niepoprawną -1/3 pkt
  • Za brak odpowiedzi 0 pkt ​
 • Test obejmuje 36 pytań. ​
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z materiałów i pomocy, telefonów komórkowych i sprzętu komputerowego. ​

Terminy

 • I termin: 03.02.2020 (poniedziałek) 16:30-18:30 B1-H24
  • Możliwość oglądania prac - czwartek 06.02.2020 godzina 13.00
 • II termin: 10.02.2020 (poniedziałek) - 14:00-16:00 C2 224
 • III termin: 13.02.2020 (czwartek) - 14:00-16:00 C2 429

Ocena końcowa

Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona (około (1-k) ocena z egzaminu i k z zaliczenia). ​

Współczynnik k =0.5. Np. jeżeli ktoś uzyskał 5.0 z zaliczenia i 4.5 z egzaminu, oceną końcową będzie 5.0

programowanie_obiektowe_old.txt · Last modified: 2021/09/16 20:02 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0