Eksploracja danych

Java na borg:

/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64/bin/java -jar weka.jar 

Laboratoria

Wykłady

Zbiory danych

Sprawozdania

  • Sprawozdania powinny zostać przesłane poprzez system UPEL w ciągu dwóch tygodni od zajęć
  • Kod do zapisów zostanie przekazany podczas zajęć
  • Sprawozdania mają obejmować także zajęcia, na których z jakichś powodów byliście Państwo nieobecni
  • Przygotowując dokumenty należy zachować oryginalne podpunkty, tzn. podział na zadania 1.1, 1.2, 1.3, itd.

Oceny

:!: Dostępne na platformie UPEL

med/start.txt · Last modified: 2022/05/25 17:23 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0