Eksploracja danych

:!: To jest stara strona zajęć

Java na borg:

/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64/bin/java -jar weka.jar 

Laboratoria

Wykłady

przejdź do strony z wykładami...

Wykłady odbywają się zdalnie na platformie MS Teams we wtorki o 16:45

Link do zespołu

Kod do zespołu:

Zbiory danych

Sprawozdania

  • Sprawozdania powinny zostać przesłane poprzez system UPEL w ciągu dwóch tygodni od zajęć
  • Kod do zapisów zostanie przekazany podczas zajęć
  • Sprawozdania mają obejmować także zajęcia, na których z jakichś powodów byliście Państwo nieobecni
  • Przygotowując dokumenty należy zachować oryginalne podpunkty, tzn. podział na zadania 1.1, 1.2, 1.3, itd.

Oceny

:!: Dostępne na platformie UPEL

med/start.txt · Last modified: 2024/03/09 22:53 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0