Konsultacje

  • Środa 16:00-17:30 (zdalnie, po umówieniu się)
  • Czwartek 15:00-16:00 (stacjonarnie w C2 403 lub zdalnie)

Konsultacje w formie zdalnej odbywają się na platformie MS Teams:

  • Kod zespołu fsnhswk
  • Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0cd177bcd5c04394a9223b010c78af58%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed3dffe8-f08e-4490-a51e-5857f4e4cdec&tenantId=80b1033f-21e0-4a82-bbc0-f05fdccd3bc8

Standardowo w czwartki konsultacje odbywają się stacjonarnie. W przypadku konsultacji zdalnych - proszę o wcześniejsza wiadomość mailową - uruchomię MS Teams.

konsultacje.txt · Last modified: 2023/03/13 22:15 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0