Specyfikacja i systemy wspomagania projektowania oprogramowania

Cel zajęć

Cykl życia oprogramowania (w ujęciu tradycyjnym) składa się z kilku faz:

  • specyfikacji wymagań,
  • projektowania,
  • implementacji
  • konserwacji.

Celem zajęć jest zrealizowanie projektu polegającego na sporządzeniu dokumentacji obejmującej etapy: specyfikacji (analizy) wymagań i projektowania oprogramowania.

Uczestniczy zajęć powinni wykazać się znajomością języka modelowania UML oraz umiejętnością jego praktycznego zastosowania przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Celem zajęć nie jest wykonanie programu; niemniej, doświadczenia programistyczne, znajomość konkretnych technologii mogą być znaczną pomocą podczas projektowania aplikacji

Terminy

Termin spotkań (konsultacje projektów).

Czwartek 13:00 ??? :!: Do ustalenia

Spotkanie w formie zdalnej na platformie MS Teams. Link do zespołu

Organizacja

Projekty są wykonywane w grupach. Zaleca się, aby były to grupy 3-osobowe. Grupa powinna wybrać temat projektu z listy i zarezerwować za pomocą formularza rejestracji. Tematy projektów muszą być unikalne. Możliwe jest zaproponowanie własnego tematu po uprzedniej akceptacji przez prowadzącego. Jeżeli na liście pojawią się dwie rezerwacje tego samego projektu – późniejszy wpis zostanie usunięty.

W trakcie realizacji projektu grupy powinny konsultować poszczególne etapy. Konsultacje powinny nastąpić w trakcie:

  • Przygotowania rozdziałów opisujących Wizję i Analizę dziedziny
  • Przygotowania specyfikacji wymagań (przypadki użycia)
  • Opracowywania części projektowej

W trakcie konsultacji należy dostarczać dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej.

Zakres projektu pokrywa się z prowadzonymi wcześniej zajęciami Analiza i modelowanie oprogramowania (AMO) dla kierunku Informatyka. W ramach AMO dodatkowo prowadzone było laboratorium. Materiały do laboratorium mogą być przydatne przy realizacji projektu.

Narzędzia

Językiem używanym w dokumentacji może być wyłącznie język UML. Nie jest akceptowane zastosowanie Analizy Strukturalnej (diagramy DFD). W rozdziale dotyczącym projektu bazy danych można użyć notacji ERD.

Do sporządzania diagramów można użyć dowolnego programu pozwalającego na sporządzanie diagramów UML. AGH jako posiadacz licencji MSDN dla całej uczelni udostępnia program Visio, zawierający bibliotekę (przybornik) do rysowania diagramów UML. Wiele innych, w tym bezpłatnych programów, np.: ArgoUML, ma podobne możliwości.

Bardzo polecam: Plant UML » Edytor online

Dokumentacja

Dokumentacja powinna być sporządzana zgodnie z podanym dalej układem (Szkielet dokumentacji). Powinna stanowić jeden plik, najchętniej w formacie PDF lub DOC. Nie należy dostarczać plików źródłowych wymagających dalszego przetwarzania lub otwierania za pomocą specyficznych narzędzi. Celem projektu nie jest opanowanie konkretnego środowiska lub programu (Word, TeX, Visio, Rational Rose) i nie ma znaczenia, który z nich zostanie użyty. Ma być natomiast użyty właściwie - np.: tabelki i rysunki mają trafić w odpowiednie miejsca, a nie np.: na koniec dokumentu.

Informacje merytoryczne

Laboratoria z Analizy i modelowania oprogramowania - proszę przewinąć do linków do laboratoriów w lewym dolnym rogu

specif/projekt.txt · Last modified: 2022/10/07 00:41 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0