Analiza i modelowanie oprogramowania

Organizacja laboratorium

Celem laboratorium jest zaznajomienie z językami i metodami modelowania i dokumentowania oprogramowania, zwłaszcza UML.

Zadania są realizowane w grupach 3-4 osobowych (zalecane 3). Począwszy od drugich zajęć grupy wybiorą temat do realizacji. Na kolejnych zajęciach będą opracowywane modele różnego typu (diagramy klas, stanów, przypadków użycia, czynności, sekwencji, itp.) dla wybranego tematu.

Po zrealizowaniu zadania grupa ma dostarczyć sprawozdanie, wyłącznie w formie elektronicznej (format PDF). Sprawozdania będą oceniane.

Ze względu na miejsce laboratorium, do sporządzania diagramów będzie używany zainstalowany tu program MS Visio. Jest on także dostępny na platformie DreamSpark (także Visio 2010). Można jednak używać dowolnie wybranych programów o podobnej funkcjonalności (Argo UML, VisualParadigm, EnterpriseArchitect, StarUML, itp.)

Na zakończenie przewidziane jest kolokwium.

Uwaga: Zajęcia odbywają się co tydzień. W dalszej części semestru będzie realizowany projekt, przy realizacji którego wykorzystane zostaną nabyte umiejętności. ;-)

amo/start.txt · Last modified: 2018/10/01 13:18 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0