Eksploracja danych

Laboratoria

Sprawozdania

Przesyłamy na UPEL. Zazwyczaj w postaci:

  • Pliku PDF ze sprawozdaniem
  • Pliku ZIP z kodem
  • Zawartością notatnika Jupyter (PDF lub html)

Link do kursu https://upel.agh.edu.pl/course/view.php?id=6581

Kod do zapisu: Zostanie przekazany na zajęciach

Wykłady

Wykłady odbywają się zdalnie na platformie MS Teams we wtorki o 16:45

Link do zespołu

Kod do zespołu hdgaxph


  1. Wykład 1 Wprowadzenie, zagadnienia regresji, klasyfikacji i grupowania
  2. Wykład 2 Regresja
  3. Wykład 3 Ocena modeli (na przykładzie regresji)
  4. Wykład 4 Klasyfikacja (wstęp), ocena klasyfikacji, regresja logistyczna, przekształcanie danych
  5. Wykład 5 Klasyfikacja (kontynuacja), naiwny model Bayesa, drzewa decyzyjne
  6. Wykład 6 Klasyfikacja (kontynuacja), Support Vector Machines, k-NN
  7. Wykład 7 Grupowanie (klasteryzacja), hierarchiczne, k-means, mieszanina rozkładów Gaussa i EM, DBSCAN, metody oceny

Zbiory danych

Movielens

Regresja

Regresja logistyczna

ed/start.txt · Last modified: 2024/04/09 23:31 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0