Inżynieria oprogramowania

Terminy zajęć (konsultacje projektów):

  • Środa 22.01.2014 15.30-18.30 (bez zmian)
  • Poniedziałek 27.01.2013 – po godzinie 17.00 (obrony prac inżynierskich)
  • Wtorek 28.01.2013 – po godzinie 17.00 (obrony prac inżynierskich)
  • Środa 29.01.2014 – po godzinie 17.00 (obrony prac inżynierskich)

Organizacja laboratorium

Zajęcia podzielone są na dwie części.

W trakcie pierwszej części odbywane będą regularne ćwiczenia, podczas których zapoznacie się Państwo z podstawowymi metodologiami/językami wykorzystywanymi w Inżynierii oprogramowania: Analizą Strukturalną oraz UML.

Stosunkowo krótkie zadania będą realizowane w 2-3 osobowych grupach. W ciągu tygodnia od laboratorium przewidzianego na zakończenie zadania (lub w terminie ustalonym przez prowadzącego w przypadku dni wolnych i świąt) należy dostarczyć za pomocą opcji Upload sprawozdanie w formie dokumentu MS Word lub PDF. Sprawozdania będą oceniane.

W drugiej części zajęć zostaną rozdane tematy zadań, dla których przygotujecie Państwo dokumentację obejmującą analizę wymagań i projekt oprogramowania. (Szczegółowe informacje określające układ i zakres dokumentacji podane będą później.) Zadania w drugiej części również realizowane będą w grupach. Podczas zajęć będziecie Państwo przedstawiali i konsultowali wyniki swoich prac z prowadzącymi. Finalna wersja dokumentu powinna zostać oddana w terminie sesji zaliczeniowej.

Na ocenę z laboratorium złożą się:

  • Oceny cząstkowe z zdań (około 45%)
  • Ocena z projektu (około 55%)

Część pierwsza (zadania)

Część druga (projekt)

Przesyłanie sprawozdań
Literatura

io/inzynieria_oprogramowania.txt · Last modified: 2014/01/27 15:32 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0