projekty

Wybrane projekty naukowo-badawcze realizowane w Katedrze:

2018-2021:

Zleceniodawca Tytuł projektu Kierownik
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Operator Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM S.A. SAT-GAS Bezinwazyjny system monitorowania zagrożeń spowodowanych deformacjami terenu.

Projekt realizowany w konsorcjum z firmą SATIM Monitoring Satelitarny S. A. w ramach wspólnego przedsięwzięcia INGA.
SAT-GAS plakat

Leśniak Andrzej

2015:

Zleceniodawca Tytuł projektu Kierownik
Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski Jerzy Miller Opracowanie rozwiązań informatycznych w celu optymalizacji rozmieszczenia i zarządzania ruchem Zespołów Ratownictwa Medycznego działających na terenie województwa małopolskiego. Piórkowski Adam
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzeń. www.ismop.edu.pl Leśniak Andrzej (zad. 3, 4 i 12)

2014:

Zleceniodawca Tytuł projektu Kierownik
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzeń. www.ismop.edu.pl Leśniak Andrzej (zad. 3, 4 i 12)
Narodowe Centrum Nauki Zastosowanie metod stochastycznych w ocenie symetrii ośrodka anizotropowego na podstawie pełnego tensora elastyczności. Danek Tomasz

2013:

Zleceniodawca Tytuł projektu Kierownik
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) Metoda dekompozycji cztero-polarymetrycznych danych SAR oparta na rozpoznawaniu wzorców. Porzycka-Strzelczyk Stanisława
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzeń. www.ismop.edu.pl Leśniak Andrzej (zad. 3, 4 i 12)

2011:

Zleceniodawca Tytuł projektu Kierownik
Narodowe Centrum Nauki Ocena możliwości zastosowania wybranych metod stochastycznych w inwersji danych tomografii sejsmicznej w ośrodkach o anizotropii eliptycznej.(Maciej Dwornik) Leśniak Andrzej
Narodowe Centrum Nauki Zastosowanie dwuwymiarowych automatów komórkowych (2D CA) do symulacji powierzchniowych zjawisk dynamicznych w oparciu o cyfrowe modele terenu DEM.(Maja Adamska-Szatko) Leśniak Andrzej
Narodowe Centrum Nauki Wykorzystanie wybranych metod analizy szeregów czasowych do ilościowego rozpoznania charakteru czasowej zmienności podstawowych parametrów pracy oczyszczalni ścieków.(Monika Chuchro) Walanus Adam

Baza POLON