GEOINFORMATYKA

W rekrutacji zimowej na rok akademicki 2018/2019 AGH rozszerzyło ofertę kształcenia o nowy kierunek studiów I stopnia – Geoinformatykę.

Sprawdź program studiów!

Kierunek Geoinformatyka – prowadzony przez Katedrę Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska oferuje:

  • kompleksowe kształcenie międzyobszarowe łączące Informatykę z Naukami o Ziemi i Środowisku,
  • efektywne nabycie umiejętności informatycznych i programistycznych niezbędnych do rozwiązywania problemów występujących we współczesnych gałęziach  gospodarki i administracji,
  • zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej  z zakresu informatyki i geoinformatyki niezbędnej do efektywnego wykorzystania najnowszych technologii IT,
  • wszechstronne kształcenie umiejętności praktycznych  poprzez zajęcia laboratoryjne, projekty grupowe, seminaria  i praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach branżowych,
  • unikalne na rynku krajowym kształcenie ukierunkowane  na zdobywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych systemów  informatycznych i geoinformatycznych.

Absolwent kierunku zdobędzie wiedzę i doświadczenie, który uczyni go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach informatycznych, geoinformatycznych, geodezyjnych, administracji samorządowej i państwowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej a także w instytutach badawczych.

Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych, w tym między innymi:

  • Projektanci, twórcy i użytkownicy oprogramowania, a szczególnie oprogramowania dedykowanego dla geologii, geofizyki, geodezji, inżynierii i ochrony środowiska, itp.,
  • programiści i użytkownicy baz danych, a szczególnie środowiskowych baz danych,
  • projektanci i użytkownicy oprogramowania GIS, aplikacji nawigacyjnych, lokalizacyjnych,
  • analitycy, specjaliści do spraw informacji, a szczególnie informacji geoprzestrzennych.

Absolwenci studiów I-go stopnia mają możliwość kontynuacji nauki na studiach II-go stopnia na kierunku GEOINFORMATYKA lub GÓRNICTWO I GEOLOGIA na naszym Wydziale.